BBGym blir første Brand X senter i Norge

Vi ser for oss en bedre fremtid for våre barn og unge. Vi vet du gjør det også. Sammen vil vi det beste for håpefulle.

The Brand X Mathod

Vi ser for oss en bedre fremtid for våre barn og unge. Vi vet du gjør det også. Sammen vil vi det beste for håpefulle. Vi ønsker dem friheten og troen på seg selv i livet de går i møte.

I et samfunn der vi blir mer og mer stillesittende og fysisk aktivitet ansees som fritidshobby i stedet for naturlig aktivitet i hverdagen blir barn avhengig av å finne noe de både syns er morsomt og som gir den menneskelige utviklingen stimuli.

BBGym har i alle år vært ledende på innovasjon innen trening. I 1996 var vi første Krav Maga klubb i Norge, i 1999 startet vi det første kampsportsenteret i Nord Norge, i 2000 ble vi første Shootfighting (MMA) klubb i Nord Norge, i 2007 ble vi første CrossFit senter i Norge, i 2009 ble vi første CrossFit Kids senter i Norge, i 2013 ble vi første Ground Force Method senter i Norge, i januar 2020 ble vi første Level Method senter i Norge og nå fornyer vi oss igjen.Brand X er en verdensledende organisasjon innen barne og ungdoms trening. Brand X kommer fra CrossFit Kids miljøet, men har utviklet seg til å bli en ener på pedagogisk riktig funksjonell trening for barn og ungdom. For å bli Brand X godkjent på instruktøren gjennomgå en grundig om omfattende utdannelse kalt Professional Youth Coach Certification. Her fokuseres det på forståelse for barns fysiske utvikling, samfunnets utvikling og dets påvirkning på barn. Funksjoner som fysisk allsidighet fostrer. Hvordan man best trener og motivere barn og ungdom gjennom lek og utfoldelse i treningsformer tilpasset barnets alder.

Barn utvikler seg gjennom lek og fysisk aktivitet. En barneidrett må derfor aktivisere og oppfordre til utvikling av grunnleggende allsidig utvikling, og ikke for tidlig spesialisering innen idrett. Et barn som utvikler motorisk kontroll over sin egen kropp utvikler en selvtillit som vil lede til tro på seg selv og ens mestringsfølelse i en rekke områder også utenfor idrettsarenaen. Vi i Brand X Bodø ser det derfor som vår visjon å gi alle barn som ønsker det et godt grunnlag for utvikling av kroppslig kontroll i alle bevegelser.

Kort summert skal vi være den beste plassen for barn og ungdom å lære seg å komme i form, enten som et tilskudd til annen idrett eller som hoved idrett.

Rune Lind, BrandX Youth Coache, BBGym Bodø