CrossFit Kids/Teens

Våre profesjonelle trenere bruker en kombinasjon av turnøvelser, løping, roing, hopping, kasting, bæring, dytting, draing, klatring og løfting for å få barn og ungdom til å bli glad i aktivitet.

Gratis intro

Hvorfor vårt kids program?

Barn er ikke små voksne i fysisk trening. Man kan ikke bare tilpasse et voksent system til vår oppvoksende generasjon. Derimot må vi ta hensyn til hvordan barn og ungdom vokser i forskjellig tempo, hvordan forskjellige aldergrupper tilegner seg forskjellige fysiske egenskaper og hvordan de mentale og sosiale ferdighetene også utvikles gjennom oppveksten.

Vi er Norges eneste Brand-X godkjente senter. Brand-X er en av verdens ledende organisasjoner for utvikling av trening for barn.

Vår oppgave er å gjøre barna til “fysisk kompetente”. Med det mener vi at vi gir dem ferdigheter som de vil ta med seg inn i den voksne verden. Et barn som er “fysisk kompetent” vil ikke se begrensninger på oppgaver de kan klare. De har løftet, bært, hoppet, klatret, løpt og alle ting vi er ment å gjøre i oppveksen, men som ofte begrenses i dagens mer stillesittende liv. De vil utvikle ferdigheter som tillit, samhørighet, ansvarsfølelse og selvtillit gjennom deltagelse i gruppetimer med andre på egen alder.

Vi bruker øvelser, utfordringer og utstyr tilpasset alderen, og gjennom en morsom kombinasjon av øvelser får vi barna til å bli gla i allsidig trening og aktivitet.

Styrke

Barn vil utvikle bevegelsesmønster som vil gjøre de mindre utsatt for skader i idrett.

Sunne vaner

Våre timer hjelper barnet utvikle treningsrutiner de kan holde på med for resten av livet.

Lagarbeid & Ledelse

I gruppetimer lærer man teamwork. Gjennom lek og øvelser lærer barnet hvordan lede andre gjennom inspirasjon og oppmuntring.

Selvtillit

Våre barn utvikler ansvarsfølelse og selvtillit, hvilket gjør dem mindre mottakelig for depresjon og stress.

Start her

Book en gratis samtale i dag, så kan vi bli kjent med ditt barn og hvordan vi kan hjelpe dere å bli aktive.
Gratis Intro
This website or its third-party tools process personal data.
You may opt out by using the link Opt Out